» شرایط دریافت وام مسکن جوانان

 

  • برای افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان باید متقاضیان 18 سال تمام سن داشته باشند و یا از طرف دادگاه حکم رشد وی صادر شده باشد . حساب می تواند به حساب شخص و یا قیوم وی باشد .
  • متقاضیان می توانند هر ماه یا یکجا مبلغی را بحساب خود واریز کنند و حداقل 5 سال یا حداکثر 15 سال بعد از تسهیلات بانکی برای خرید مسکن اقدام کنند.

اقساط وام 54 تا 60 میلیونی مسکن جوانان 

طبق تازه ترین اخبار مربوط  به مصوبات بانکی بانک مسکن سقف تسهیلات بانکی جوانان را در سه سطح افزایش یافته است . حساب پس انداز جوانانی که تا پایان سال 95 افتتاح شده است طبق مصوبه هیت مدیره بانک مسکن سقف تسهیلات در تهران 60 میلیون و شهرهای بزرگ 57 میلیون و بقیه شهرها 54 میلیون تومان افزایش یافته است .

با افزایش سقف تسهیلات بانکی حساب پس اندازه جوانان و کاهش نرخ سود دو درصد ، میزان اقساط و سود تسهیلات در پایان دوره باز پرداخت نیز تغییر خواهد داشت . با اینکه زمان باز پزداخت تسهیلات تا 20 سال افزایش یافته است ، اما اگر کسی 12 سال باز پرداخت را انتخاب کند به روش ساده بازپرداخت ساده و با سود 9 درصدی متقاضیان تهرانی که در پایان سال پنجم افتتاح حساب وام 60 میلیو.نی دریافت می کنند ، ماهانه 680 هزار تومان قسط ببا پرداخت کنند و در مجموع 38 میلیون تومان سود به بانک مسکن پرداخت می کنند.

و متقضیانی که در شهرهای بزرگ هستند و وام 57 میلیون تومانی دریافت می کنند هر حدود 650 هزار تومان قسط و سود بازپرداختی آنها 36 میلیون تومان می اشد . وام 54 میلیون بقیه شهرها حدود 610 هزار تومان قسط و سود باز پرداختی 34 میلیون تومان در پایان 12 سال خواهد بود .

وام مسکن جوانان
وام مسکن جوانان

اقساط  وام 70 تا 85 میلیونی مسکن جوانان

متقاضیانی که ده سال از افتتاح حساب جوانان آنها می گذرد تسهیلاتی که به آنها اعطا می شود اینطور خواهد بود که در تهران 85 میلیون تومان، شهرهای بزرگ 76 میلیون و سایر شهرها 70 میلیون تومان خواهد بود .

اگر بازپرداخت تسهیلات 12 سال و نرخ سود 9 درصدی باشد به روش ساده می توان گفت که ، اقساط وام 85 میلیون تومانی حدود 660 هزار تومان و سود پرداختی 37 میلیون تومان خواهد بود . وام 76 میلیون اقساط 860 هزار تومانی و سود پرداختی 48 میلیون تومان می باشد. و وامهای 70 میلیونی با پرداخت قسط 800 هزار تومان و باز پرداخت 44 میلیون تومان سود در پایان سال 12 می باشد .

اقساط میلیونی وام مسکن جوانان

متقاضیانی که 15 سال از افتتاح حساب جوانان آنها می گذرد تسهیلات بانکی که به آنها تعلق می گیرد در تهران 110 میلیون تومان در تهران و در شهرهای بزرگ 100 میلیون و سایر شهرها 90 میلیون تومان است . و اگر باز پزداخت تسهیلات 12 سال با نرخ سود 9 درصدی می توان گفت کسانی که وام 110 میلیون در یافت می کنند . ماهانه مبلغی حدود یک میلیون و 250 هزار تومان قسط و سود پرداختی به در پایان سال 12 حدود 70 میلیون تومان خواهد بود .

بعبارتی می توان گفت وام 110 میلیون تومانی در پایان سال 12 باید 180 میلیون تومان به بانک بازپرداخت شود . و وام 100 میلیونی شهرهای بزرگ ماهانه حدود یک میلیون و 140 هزار تومان هر ماه قسط و سود پرداختی در پایان سال 12 63 میلیون تومان می باشد . همچنین اقساط وام 90 میلیونی مبلغی حدود یک میلیون تومان هر ماه پرداخت می کنند و سود باز پرداتخی به بانک مبلغی حدود 57 میلیون تومان است .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال
نرخ سود تسهیلات: ۹ درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی