» راهکارهای دریافت وام مسکن در سال 95

 1.  وام مسکن زوجین از طریق صندوق یکم

  یکی از طرح هایی که بانک مسکن ارائه می دهد و در تهران و شهرهای بزگ با استقبال مواجه شده است ، طرح وام مسکن زوجین می باشد . در تهران هر یک از زوجین می‌توانند تا مبلغ ۸۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی وام بگیرند ؛ در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت  هر نفر۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک هریک ۴۰ میلیون تومان بر روی یک پلاک ثبتی است .

  در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مهمترین هدف، طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم است.این طرح محدودیتی برای زوجین از جهت تاریخ ازدواج وجود ندارد .

  نرخ سود تسهیلات این نوع وام در سال 95 ، 13 درصد است و بازپرداخت آن 12 سال می باشد . اقساط ماهیانه آن در تهران در برای هردو زوج یک میلیون و 900 هزار تومان ، در شهرهای بالای 200 هزار نفر ، یک میلیون و چهارصد هزار تومان و در شهرهای کوچک در مجموع 970 هزار تومان برای هر دو نفر است .

  راهکارهای دریافت وام مسکن
  راهکارهای دریافت وام مسکن

   

 2. اوراق مشارکت مسکن

  در طرح اوراق مشارکت که از طریق فرابورس صورت می گیرد ، زوجین می‌توانند در تهران برای یک پلاک ثبتی در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان ، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۸۰ میلیون تومان استفاده نمایند . به علاوه اینکه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود .

  نرخ سود وام اوراق مشارکن مسکن در سال 95 ، 17.5 درصد است و بازپرداخت آن 12 ساله می باشد .

  اقساط ماهیانه این طرح کاهش نرخ سود اوراق مشارکت ،  در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سایر مناطق شهری ۸۹۰ هزار تومان است . البته این تسهیلات به زوجینی تعلق می‌گیرد که از ۸۵/۱/۱ به بعد ازدواج کرده‌اند .

 3. حساب جوانان

  در طرح حساب جوانان، زوجین می‌توانند علاوه بر دریافت اصل سپرده‌گذاری و تسهیلاتی که بر اساس آن به آنها تعلق می‌گیرد، 100 درصد آن را نیز تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند به طوری که این وام در تهران ۶۰ میلیون تومان  ، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان  و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان می باشد .

  نرخ سود تسهیلات این نوع وام ۱۳ درصد است و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله می باشد . سقف اقساط آن در تهران ۴۰۰ هزار تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۳۶ هزار تومان و در سایر مناطق شهری ۲۹۴ هزار تومان است.